Divendres 23 de Octubre de 2020
10:43:20

Hidrologia

Adasa aporta les últimes tecnologies i la seva extensa experiència en el desenvolupament de sistemes d'alerta i gestió hidrològica i consigna una important implantació en la gestió integrada de preses i embassaments.

L'optimització dels recursos, d'especial importància en períodes de sequera, l'ajuda a la prevenció de danys produïts per inundacions o crescudes són algunes de les activitats possibles gràcies a la implementació de tecnologies multidisciplinàries com ara els sistemes automàtics d'informació hidrològica que des de fa anys estan sent desenvolupats a l'àrea d'Hidrologia d’Adasa.

El desenvolupament tecnològic dels sistemes d'adquisició, transmissió, emmagatzematge i gestió de la informació hidrològica actualment permet disposar d'eines obertes per optimitzar la gestió dels recursos hídrics d'una conca hidrogràfica, així com el funcionament de cada presa en particular.

Adasa és líder en la implantació de plans d'emergència de preses d’acord amb la normativa vigent, així com en la seva difusió a la població.